Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành và đổi trả

1. Đối với sản phẩm bạc:

 

– Tất cả các sản phẩm bằng Bạc đã bán cho khách hàng sẽ được bảo hành miễn phí 3 tháng đầu.

 

– Từ tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 12 sẽ được bảo hành có tính phí đối với tất cả các sản phẩm.

 

– Trên 12 tháng cửa hàng không nhận bảo hành.

 

– Đối với sản phẩm bị oxy hóa, xuống màu sẽ được áp dụng chính sách bảo hành trắng sáng miễn phí trọn đời. 

 

Lưu ý: KHÔNG Áp dụng bảo hành cho các trường hợp sau:

 

– Dây chuyền, lắc chế tác bị đứt gãy; sản phẩm bị biến dạng hoặc hư hỏng nặng.

– KH cung cấp thông tin truy lục hóa đơn không chính xác.

 

Chế độ bảo hành có thể thay đổi theo chính sách của Threetrees tại từng thời điểm.

 

2. Đối với sản phẩm vàng:

 

– Thay miễn phí các loại đá trong danh sách được thay mới suốt thời gian sản phẩm được bảo hành.

 

– Sản phẩm nhẫn được bảo hành, làm mới, đánh bóng, xi miễn phí vô thời hạn.

 

– Đối với sản phẩm bị oxy hóa, xuống màu sẽ được áp dụng chính sách bảo hành trắng sáng trong vòng một năm.

 

Lưu ý: Không áp dụng bảo hành cho các trường hợp sau:

 

– Dây chuyền, lắc chế tác bị đứt gãy; sản phẩm bị biến dạng hoặc hư hỏng nặng.

 

– Khách hàng cung cấp thông tin truy lục hóa đơn không chính xác.

 

Chế độ bảo hành có thể thay đổi theo chính sách của Threetrees tại từng thời điểm.