Chính sách thanh toán

Tại ThreeTrees Shop, bạn có thể thanh toán bằng rất nhiều phương pháp:

 

✔️ Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng bằng tiền mặt.

 

✔️ Thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

 

✔️ Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa và thẻ tín dụng quốc tế.