Dây chuyền

Mã sản phẩm: Code 6847 & Code 939

46,840,000
Mô tả:

Mặt dây:

  • Giá bán:  30.456.000đ
  • Mã sản phẩm: 6847

Dây chuyền

  • Giá bán: 7.224.000đ
  • Mã sản phẩm: 939

Hãng sản xuất:

Chủng loại:

Chất liệu:

Sản phẩm tương tự

Chính sách bảo hành
Trong hơn hai thập kỷ, chúng tôi đã nỗ lực tận tâm để có trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu quý giá mà chúng tôi sử dụng trong trang sức của mình.